Warning! For a better experience, JavaScript should be enabled in your browser.

طراحی وبسایت سایت رسمی علی دایی

طراحی وب‌سایت رسمی علی دایی در سال 1393 تحت نظر مستقیم ایشان شروع گردید. طراحی گرافیک این وب‌سایت به نقطه‌چین واگذار گردید و برای اجرای UI و برای برنامه نویسی Back-end از بهترین برنامه‌نویس‌های وب ایران استفاده شد. این وب‌سایت بر پایه چارچوب نرم‌افزاری Yii برنامه‌نویسی شده است.

ما چه کار کرده ایم؟

  • سایت رسمی علی دایی

    ایده پردازی

  • سایت رسمی علی دایی

    طراحی گرافیک

تلکنولوژی های استفاده شده:

Photoshop, PHP, Yii
سایت رسمی علی دایی